Tijdens de algemene ledenvergadering van de Stedelijke Harmonie Harderwijk van 30 januari 2023 vond een bestuurswissel plaats: Rob Postma en Wouter Groeneweg namen afscheid van het bestuur en Yvonne Doppenberg en Martine Brinkhuis traden toe. Het nieuwe bestuur bestaat daarnaast uit Ger Jan Bruintjes en Sander Visser. Op de foto is te zien hoe de voorzittershamer wordt overgedragen van Wouter Groeneweg aan Martine Brinkhuis. 

De leden bedankten bij monde van secretaris Ger Jan Bruintjes Wouter en Rob voor hun goede werk als bestuursleden. Zij hebben veel werk verzet om de vereniging na een zware periode weer goed op de rit te krijgen. Rob gaat genieten van een welverdiende lange reis, Wouter blijft actief voor de vereniging als coördinator voor het gebouw.  

Het toespraakje werd met een klein presentje en warm applaus bekrachtigd. 

Vergelijkbare berichten